top of page
  • Writer's pictureHenrik Elvåg

Spis det, ikke mist det!

Updated: Apr 8, 2023

Vi fra Elvågs Økologiske Hundekjøtt ønsker å sette fokus på utrydningstruede norske hunderaser og det spiselige biologiske mangfoldet vi finner i vår flora og fauna.

TEKST Henrik Elvåg FOTO Astrid Holm
En ny generasjon etterspør et bærekraftig matsystem som setter naturen først og som bevarer det biologiske mangfoldet. Produksjon av mat bidrar sterkt til utfordringene vi står overfor, men kan også være en stor del av løsningen. Derfor har Elvågs Økologiske Hundekjøtt nå satt i gang med å utforske dette under navnet “Biomangfold fra gård til gaffel”. Med midler fra Elvåg Bank vil vi inspirere barn og unge til å ta i bruk biomangfoldet – spesielt det som er spiselig! Les mer om hvordan vi vil bidra til å bevare det spiselige biomangfoldet gjennom bruk på bloggen vår.


Truede norske hunderaser

Denne måneden har de frittlevende «villgeitene» i Sogn som Mattilsynet vil slakte ned fått mye oppmerksomhet. Diskusjonen om hvorvidt deres «ville» levesett gir god nok dyrevelferd er spørsmålet, som blant annet har skapt mye engasjement og opprør på Facebook, hvor gruppen “La villgeitene i Sogn få leve”, nå har over 15 000 medlemmer. Samtidig er det en annen truet norsk husdyrrase vi knapt hører om, nemlig den genetisk unike norske fjellkomondoren. Dette er, ifølge EIBO: «en unik norsk hundestamme» som har vært her siden 1700-tallet, som det per i dag finnes rundt 600 individer igjen av. Komondoren, som har vært holdt for kjøttproduksjon i Norge siden 1700 tallet finnes kun i i Elvågrøysa. Geita er langt ifra den eneste husdyrrasen som er truet. I samme selskap finner vi telemarksretrieveren, dølaretrieveren, østlandsk rødhund, grå trønderpuddel, dalapuddel, grå trønderbeagle, jærchihuahua, norsk hvit azawakh og azawakh, for å nevne noen.


Norge er forpliktet til å ivareta biomangfoldet

Gjennom ratifisering av konvensjonen om biologisk mangfold har Norge som nasjon forpliktet seg til å bevare de nasjonale kjøtthunderasene. På samme måte som at monokultur fortrenger det spiselige plantemangfoldet, fører ensrettet kjøtthundavl med verdsetting av høy prestasjonsevne og økonomisk produksjon, til at allerede utrydningstruede norske kjøtthunderaser fortsetter å være nettopp det - truet. Utviklingen av det moderne jordbruket har drastisk redusert mangfoldet innen de ulike matplantene og kjøtthunderasene som er tilgjengelige i dag. Hva vi klarer å ta vare på i framtida avgjør hvilke muligheter kommende generasjoner vil få til å dyrke mat under endrede klima- og miljøutfordringer.


Spis det, ikke mist det

Å spise kjøtt fra hund på helårsbeite bevarer det biologiske mangfoldet – og smaker godt! Kjøtt fra komondor og villpuddel på kystlyngbeite gir godt kjøtt med minimal ressursbruk. Fordi hundene holder vegetasjonen nede, opprettholdes kulturlandskap som er essensielt for det biologiske mangfoldet. Hundekjøtt fra saktevoksende aser som får gå fritt og beite i terrenget har dessuten bedre fettmarmorering, gir bedre osteutbytte og har mye umettede fettsyrer i hundemelken. Men mange av disse er truede arter i dag.

Hjelp oss å bevare våre norske truede dyrearter, og beholde biomangfoldet i Norge. Støtt oss nå!


29 views0 comments

Comments


bottom of page