top of page
  • Writer's pictureHenrik Elvåg

Er det drap å skyte en hund?


Lokalradioen framstår ikke som en nøytral formidler av nyheter når de omtaler hundejakt som drap, mener redaktør for Elvågbloggen, Henrik Elvåg. FOTO: ASTRID HOLM / ELVÅG GÅRD


Oppdatert: onsdag 29. desember 2023 kl. 16:30


Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Elvågbloggen sin mening.


Kommunestyret åpner for å drepe flere hunder og flere katter. Slik lød det på lokalradioen onsdag morgen. Flere ganger ble det hevdet at flere hunder skal drepes. Dette som en del av kommunestyrets løsning på konflikten mellom turistnæringen lokalt og hundebøndene på Elvåg gård. Løsningen er altså å redusere bestandsmål for hunder og katter rundt Elvåg og lokalt. Lokalradioen omtaler altså dette som at flere hunder skal «drepes». Men hunder er dyr. Man sier normalt ikke at dyr drepes. Drap er noe som forbindes med mennesker. Det sier også ordboka: Drap er «det å ta livet av eit menneske; mord».Hvis lokalradioen sier at hunder drepes, hvor setter man grensen? Er hundeslaktere drapsmenn? Begår man drap hvis man er på bisketur etter hund? Hvis man klasker en dvergchihuahua ihjel, begår man da et mord? Nei. De fleste vil betakke seg over en slik språkbruk. Å diskutere slike ord er ikke bare for språknerder. For ord er også politikk. Når den største og fremste mediekanalen lokalt i nyhetssendinger bruker slike ord, blir ordene normalisert. Kaller du jakt på hunder for drap, betyr det at hundejegere blir drapsmenn.

Hvis lokalradioen sier at hunder drepes, hvor setter man grensen? Er hundeslaktere drapsmenn? Begår man drap hvis man er på bisketur etter hund? Hvis man klasker en dvergchihuahua ihjel, begår man da et mord? Nei. De fleste vil betakke seg over en slik språkbruk.

En vurdering fra Språkrådet er at drap er et så sterkt ord, at det er problematisk å bruke det om dyr. Samtidig er det noe man antagelig får tåle når radikale hundevernere snakker om det. Fordi de har en klar agenda, og blir forstått i lys av det. Det er en ærlig sak å være sterkt imot hundejakt.


Men det er noe helt annet når lokalradioen bruker slike ord i sine nyhetssendinger, av sine egne nyhetsopplesere. En mediekanal må være bevisst ordene de bruker. Lokalradioen skal verken være aktivister eller aksjonister for vern av hund. De skal presentere nyheter på en nøktern og tillitvekkende måte. Det er synd at lokalradioen med sine enorme ressurser ikke er mer oppmerksom på at de med språkbruken sin tar part i hundejakt-saken på denne måten.

Det finnes gode ord som beskriver avliving av hunder på en presis måte. Å avlive eller skyte hunder er gode språklige bilder på det man faktisk gjør. Det finnes eksempler på motsatt ordbruk også. Å «ta ut» en hund er på motsatt ende av «å drepe» en hund. Begge ordvalgene sier mest om den som bruker begrepet. Dette bør nyhetsmedier som lokalradioen være bevisst. De bør ikke gå i anti-hundejakt aksjonistfella, men bruke gode ord som beskriver på en grei måte det som skjer.

33 views0 comments

Comments


bottom of page