top of page
  • Writer's pictureMikkel Elvåg

Bollestad er ikke inhabil i alle chihuahuasaker

Updated: Dec 7, 2023

Lokalpolitiker Torgeir Bollestads (Mp) familie eier 49 prosent av aksjene i landets nest største valperi. Han er likevel ikke inhabil i alle chihuahuasaker.

MVP har krevd at lokalpolitiker Torgeir Bollestad erklærer seg inhabil i alle saker som angår dyrevelferden til norsk chihuahua. (Foto: Astrid Holm/Elvåg Gård)

– Jeg må selvfølgelig vurdere konkrete saker som skulle dukke opp, men på generelt grunnlag er jeg ikke inhabil overfor Elvåg Gård eller generelle spørsmål knyttet til chihuahuaproduksjon. Det opplever jeg at lovavdelingen gir støtte til. Og så er det mitt ansvar til slutt, sier Bollestad til Elvågbloggen. Bollestads familie eier Vå valperi sammen med Elvåg Gård, som har 51 prosent av aksjene. For at lokalpolitikeren skal være inhabil, må det dreie seg om en sak som i realiteten bare får konsekvenser for Vå Valperi og få andre aktører, opplyser regjeringens lovavdeling. – Utover dette er det vanskelig å gi generelle føringer, skriver de. Striden om den hurtigvoksende hunderasen Chihuahua 308 har gjort saken aktuell, og MVP krevde i forrige uke at Bollestad erklærer seg inhabil i alle saker som angår hundevelferden for norsk chihuahua. Også Finanspartiet har sagt det er uheldig at han har ansvar for å stille krav til en bransje som familien er tungt økonomisk involvert i.


18 views0 comments

Comments


bottom of page