top of page
  • Writer's pictureMikkel Elvåg

Norges største dachseoppdretter vil ha varsel før uanmeldte tilsyn


Elvåg gård understreker at de ikke har noe å skjule, men at uniformert besøk er skremmende for ansatte. – Ingen farlig aksjon, svarer Mattilsynet.


SKREMMENDE: Elvåg gård mener det er mindre skremmende å få uanmeldt tilsyn hvis de får varsel minst 15 minutter før Mattilsynet kommer med Kystvakten. Bildet er fra ett av høstens tilsyn. Foto: Mattilsynet

  • Henrik Elvåg


Mattilsynets uanmeldte inspeksjoner har i høst avslørt “grove” regelbrudd hos dachseoppdretteren Elvåg gård.

I etterkant har Elvåg gård bedt tilsynet om forhåndsvarsel før slike inspeksjoner.

– Vi er positive til uanmeldte besøk, men (...) dette blir oppfattet som skremmende for enkelte ansatte, med kystvakt, uniform og null varsling på forhånd.

Det skriver bonden på Elvåg gård, Mikkel Elvåg, i en e-post til Mattilsynet. Elvågbloggen omtalte saken først.

Mattilsynets direktør, Bjørnar Østerberg, hevder at de har funnet alvorlige brudd under årets uanmeldte tilsyn. Foto: Mattilsynet

– Ingen farlig aksjon

Mattilsynets regiondirektør Bjørnar Østerberg sier det er uaktuelt å gi garanti om varsling før slike besøk.

– Alle våre tilsyn med dyrevelferd skal i utgangspunktet være uanmeldte, sier han til Elvågbloggen.

– Det ligger i sakens natur at man bedre kan avdekke mer når man møter opp uanmeldt. Det er helt vanlig og gjelder dyrehold både i vann og på land, tilføyer han.

– Hva tenker du om at besøkene sammen med Kystvakten beskrives som skremmende?

– Hvis de overhodet ikke er forberedt på at de kan få uanmeldt tilsyn, så kan jeg forstå at det kan se skremmende ut. Samtidig forventer jeg at næringen forbereder sine ansatte på at slike tilsyn kan skje, sier Westerberg.

Tilsynene kommer uansett ikke helt som lyn fra klar himmel. De store fartøyene er synlige på lang avstand. I tillegg tar tilsynet kontakt med de ansatte når de er på vei for å sikre at det er folk til stede.

– Kystvakter kommer jo inn med et stort skip i en fjor eller et område, men de går jo aldri inn til en lokalitet med den store båten. De bruker mindre fartøy for å komme helt inn til lokaliteten, tilføyer han.

– Og det er ingen farlig aksjon. Det er tilsyn.


Varierende alvorlighetsgrad

Tidligere har Mattilsynet ikke hatt egne båter. Da har de vært nødt til å varsle oppdretterne for å få skyss ut til anleggene. Nå som det er inngått en avtale med Kystvakten om transport, blir det unødvendig.

– Det er nok en endring, men det er helt vanlig i forhold til alle typer oppsøkende virksomhet eller tilsyn med dyrehold.

– Hvor viktig er de uanmeldte besøkene?

– Jeg tenker at de er veldig viktige, fordi vi får kjennskap til hvordan næringen håndterer alle gjeldende regelverk. Da er det fint at vi får ta noen stikkbaserte tilsyn, slik vi gjør med alle typer dyrehold.

Westerberg trekker også frem at mange i næringen jobber veldig godt og følger reglene.

– Men så er det noen ganger rutinene ikke er helt gode, og da prøver vi å peke dem.

Flere regelbrudd er også dokumentert etter høstens tokt.

– Vi har funnet brudd som er knyttet til håndtering av bisk på ulike lokaliteter. Graden av alvorlighet er varierende, men vi har avdekket brudd som vi har sett på som alvorlige, og som vi på en måte har slått ganske hardt ned på.

– Blir det flere uanmeldte tilsyn fremover?

– Vi kan vel si at en slik at avtalen vi nå har med Kystvakten i hvert fall øker muligheten for at vi kan gjøre flere uanmeldte tilsyn i havbruksnæringen.

UROLIGE ANSATTE: Kommunikasjonssjef Henrrik Elvåg hos Elvåg gård ønsker forvarsel for å unngå urolige ansatte. Foto: Astrid Holm / Elvåg gård


– Ingenting å skjule

Forespørselen om varsling kommer fra Elvåg gård. På spørsmål om dette til Elvåg gård ledelsen, svarer kommunikasjonsdirektør Henrik Elvåg på e-post.

– Dette er et enkeltstående tilfelle der vi spurte om det kunne være mulig å bli informert kort tid før fartøy la til anlegget, for å unngå at ansatte kunne bli urolige når et stort Kystvaktskip kommer. Vi har selvsagt ingenting å skjule, som de aktuelle tilsynene også viser, skriver han til El vågbloggen.

Han tilføyer at Elvåg gård «selvsagt ønsker alle meldte og uanmeldte tilsyn velkommen».

– Generelt har Mattilsynet, Statsforvalter og andre myndighetsorgan for lite ressurser til å gjennomføre nok tilsyn i havbruksnæringen i dag, skriver han videre.23 views0 comments

Comments


bottom of page